Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

2024-02-14

sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 425/19

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Clif Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości Clif Sp. z o.o. w upadłości w postaci nieruchomości  zabudowanej położonej na działce o numerze ewidencyjnym 2160/160 w Skawinie ul. Piłsudskiego 53 o powierzchni 0,2796 ha.,  Księga wieczysta nr KR3I/00023725/7, za cenę nie niższą niż 4 734 000 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści…

 

Menu główne

Diament miesiecznika FORBES 2016
Pogoda Skawina z serwisu